K KAČIUKŲ VADA    2014-05-28

LT*RASMOON ATLANTIDA & СH KNIAZ BELLAMOONDO*PL

 

 

HCM N/N    PKD N/N      SMA N/N

 

 girl  a  KIMMI

SALE / naujuose namuose

 

girl n KAIVANA-KATNISS

SALE / naujuose namuose

 

girl n 22 KITTY

stays/lieka veislyne

 

boy n 22 KORSAR

SALE / naujuose namuose

 

boy n 22 KURRI

SALE / naujuose namuose

 

boy a KRUZAS

SALE / naujuose namuose

 

boy n KOTOFEY

SALE / naujuose namuose

 

boy a KONGAS

stays/lieka veislyne

Wednesday the 5th. Maine coon.